+48 58 888 2333

Zasada działania gruntowej pompy ciepła

Gruntowe źródło ciepła to energia cieplna kumulowana w ziemi ogrzewanej przez słońce. Ta energia cieplna, przy użyciu gruntowych pomp ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewania budynków lub przygotowania wody użytkowej.

Ciepło z ziemi pobierane jest poprzez układ kolektora gruntowego np. sond pionowych. Wykorzystując gruntową pompę ciepła pozyskiwana energia może zostać użyta na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania CWU jak również do chłodzenia budynku w okresie letnim.

Odzyskiwanie ciepła (rekuperacja ciepła)

Ciepło jest pobierane z gruntu lub wody przy pomocy wymiennika gruntowego (przewodu cieplnego) odpowiednio zagłębionego pod powierzchnią ziemi lub w przygotowanych odwiertach w gruncie lub skale macierzystej. Rozwiązanie opierające się na pionowym odwiercie znane jako głębinowa pompa ciepła jest najczęściej stosowaną metodą gromadzenia ciepła. Jest odpowiednie nawet dla małych działek i uważane za bardziej wydajne rozwiązanie niż wymiennik poziomy.

Niezamarzająca, bezpieczna dla środowiska ciekła mieszanka krąży w rurach ogrzewana przez ciepło zgromadzone w otaczającym gruncie. Energia cieplna jest pobierana przez ciekłą mieszankę krążącą w obiegu gruntowym. Następnie w parowniku ciepło pobrane z ziemi zostaje odebrane przez czynnik chłodniczy. Ciekła mieszanka zostaje schłodzona o około 3 °C.

Następnie temperatura i ciśnienie czynnika chłodniczego zostają podniesione przez sprężarkę. W skraplaczu, ciepło jest przekazywane z czynnika chłodniczego do wody płynącej w obiegu ogrzewania (podłogowego lub grzejnikowego) oraz do podgrzewacza w celu przygotowania wody użytkowej.

Rozprowadzanie ciepła

Największą wydajność grzewczą osiąga się łącząc pompę ciepła z systemem ogrzewania podłogowego lub innym systemem działającym z relatywnie niską temperaturą. Przy ogrzewaniu podłogowym temperatura wody zasilającej jest niższa (28-40°C) od wody w grzejnikach centralnego ogrzewania, gdzie dla przykładu temperatura wody zasilającej instalację wynosi ok 35-60°C. Ogrzewanie grzejnikowe (centralne) nie wyklucza użycia gruntowej pompy ciepła, która może dostarczać wodę o temperaturze 60 stopni.