+48 58 888 2333

Gebwell Ltd. nastawiony na wzrost

Z początkiem 2017 roku firma Gebwell Ltd. stała się większa niż dotychczas, co jest związane z połączeniem z partnerem biznesowym firmą Pivaset Ltd., które formalnie natapiało 31 grudnia 2016 roku. Pivaset Ltd. jest wiodącym Fińskim producentem sprzętu przeciwpożarowego. Gama produktów obejmuje szafki hydrantowe, zwijarki i wózki, węże gaśnicze oraz inną urządzenie przeciwpożarowe. Pivaset jest również producentem szerokiej gamy urządzeń metalowych oraz wyspecjalizowanych rozwiązań elektrycznych.

Powstała firm w wyniku połączenia będzie funkcjonowała pod nazwą Gebwell Ltd.

Pivaset nadal będzie funkcjonowała jako marka firmy Gebwell Ltd. Cała działalność operacyjna polegająca na sprzedaży produktów przeciwpożarowych oraz produkcji wyrobów metalowych i elektrycznych będzie nadal prowadzona pod nazwą Pivaset.

Dążenie do budowania globalnego rynku technologii

Powstała w wyniku połączenia Grupa jest jedną z największych w Finlandii produkujących technologie budowlane. Wielkość sprzedaży netto Grupy wynosi ok. 30 milionów euro rocznie . Gebwell Group, w skład której wchodzi Gebwell Ltd. oraz jej spółki zależne Gebwell Sverige AB i Gebwell Sp. z o.o. zatrudnia pracowników w Finlandii, Szwecji, Polsce i na Łotwie.

W wyniku fuzji, firma będzie znacznie lepiej przygotowana do obsługi klientów na rynkach rozwijających się jak również wzrośnie rozpoznawalność marek Gebwell i Pivaset na światowych rynkach technologii budowlanych.

Zapraszamy do zapoznania się z produktami Pivaset –  www.pivaset.com.

Z poważaniem,
Tuure Stenberg
CEO
Gebwell Ltd.