+48 58 888 2333

Fuzja firm Gebwell Ltd. i Pivaset Ltd.

Biuletyn: Gebwell Ltd. i Pivaset Ltd. łączą się.

Silni gracze w energii odnawialnej i usługach budowlanych Gebwell i Pivaset łączą się na przełomie roku. Powstały podmiot będzie jednym z największych dostawców rozwiązań dla budownictwa w Finlandii. Obroty firmy wynoszą blisko 30 milionów euro i zatrudnia ona około 150 osób. Firma posiada pracowników w Finlandii, Szwecji, Polsce i na Łotwie. Zdolność Spółki do obsługi klientów na rozwijających się rynkach wzrasta znacząco, a firma dąży do energicznego wzrostu na europejskim rynku usług budowlanych. Obie firmy są liderami w swoich głównych rynkach produktowych w Finlandii. Produkty firmy będą sprzedawane także w przyszłości pod dobrze znanymi markami Gebwell i Pivaset.

Timo Hulkkonen
Prezes Zarządu